Dynamics Navision 365 Business Central

Avís Legal

INFOROLOT S.A. en la seva condició de titular i responsable del lloc web, en compliment amb allò establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

INFOROLOT S.A. està domiciliada a: Plaça del Mig, 1, Entr. 15, Local 315 – 17800 Olot

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquestes pàgines oa la informació o als productes i serveis, els usuaris poden adreçar-se a la següent adreça:

 

INFOROLOT S.A.
Plaça del Mig, 1, Entr. 15, Local 315 17800 Olot
Tel.: 972 26 87 11
inforolot@inforolot.com

Condicions d'ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

La publicació digital d’INFOROLOT S.A. té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’hi ofereixen. INFOROLOT S.A. no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital. INFOROLOT S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts als enllaços o enllaços als quals es fa referència en aquestes pàgines.

La nostra empresa INFOROLOT S.A. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari, derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

INFOROLOT S.A. és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa , les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per INFOROLOT SA . Cap material d’aquesta publicació digital no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’INFOROLOT S.A.

INFOROLOT S.A. respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre d’altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Altres

El correu electrònic no es considerarà un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per fer-ho caldrà adreçar-se al servei d’atenció al client d’INFOROLOT S.A. que indicarà en cada cas els punts que cal seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a INFOROLOT S.A. de manera gratuïta. No cal enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d´aquestes pàgines que NO són propietat de INFOROLOT S.A. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per INFOROLOT S.A.. Apareixen en aquesta publicació digital als efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.